• 0001.png
  • 0002.png
  • slider.jpg
  • baner.jpg
  • 0003.png

Публічна інформація

Мова освітнього процесу

 

 

Мовою  навчання  в школі є – російська.

У 2017/2018 навчальному році у 8-11 класах предмети інваріантної складової «історія України», «географія України», «Захист Вітчизни», «Правознавство» викладаються  українською мовою.

 

Школа працює за кабінетною системою і має необхідну матеріальну базу.

 В навчально-виховному процесі задіяні такі кабінети:

 

Назва кабінету

ПІБ завідувача кабінета

Висновки шкільної атестаційної комісії 
(рівень атестації)

1.

Кабінет української мови і літератури

Сусь О.П.

добре

2.

Кабінет математики

Пархоменко Т.Б.

добре

3.

Кабінет фізики

Чернявська Л.М.

добре

4.

Кабінет інформатики

Гуцало С.Г.

добре

5.

Майстерня з обробки тканин, волокнистих матеріалів

Моісєєва І.Б.

добре

6.

Кабінет хімії

Горбачова М.В.

добре

7.

Кабінет російської мови та літератури

Шрамко Н.М.

задовільно

8.

Кабінет іспанської мови №1

Сеншина С.В.

добре

9.

Кабінет іспанської мови №2

Гром О.О.

добре

10.

Кабінет іспанської мови №3

Кушнаренко С.В.

добре

11.

Кабінет англійської мови №1

Селезньова О.Б.

добре

12.

Кабінет англійської мови №2

Венедіктова І.О.

добре

13.

Кабінет початкових класів № 1

Демиденко Л.В.

добре

14.

Кабінет початкових класів № 2

Ферендович Н.А.

добре

 

Всі навчальні кабінети, класи, кабінети адміністрації, бібліотека забезпечені комп’ютерною технікою, яка підключена до локальної комп’ютерної мережі з виходом в Інтернет. 

 

Кабінети та класи старшої школи обладнані мультимедійними проекторами. У кабінетах математики, фізики та інформатики встановлені інтерактивні дошки.

 

Витяг з Пояснювальної записки

до Робочого навчального плану на 2017/2018 навчальний рік

 

 Робочий навчальний план  закладу на 2017/2018 навчальний рік складений відповідно законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  листа Міністерства освіти і  науки України від 07.06.2017 р. №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,  наказу МОНУ від 07.08.2015 №855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»,  а саме:

·        для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 10.06.2011 р. № 572, із змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 №460, додаток 5);

 

·        для 5-9 класів – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 №1465, додаток 4);

·        для 10-11 класів - за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженим  МОН України від 27.08.2010 р. № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додатки 18,19).

Порядок вивчення окремих навчальних предметів

         Виконання Державного стандарту освіти забезпечується в повному обсязі відповідно кількості годин, передбачених Типовими навчальними планами з урахуванням статусу школи  як спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням іноземних мов з 1-го класу(за заявами батьків).

·                 У школі  забезпечується наступність у поглибленому вивченні іноземних мов, профільному навчанні.

·        Відповідно до профілю (іноземна філологія) у школі з 1-го класу поглиблено вивчаються іспанська або англійська мови.    

·               Всі 100% учнів 8-9 класів охоплені допрофільною підготовкою з іноземної філології:

Назва предмету

8-А

8-Б

9-А

9-Б

Іспанська мова/ Англійська мова (поглиблене вивчення)

5

5

5

5

Іспанська мова/ Англійська мова (друга іноземна мова)

2

2

2

2

·                Профільним  навчанням з іноземної філології також охоплені 100% учнів 10-11 класів:

Назва предмету

10-А

11А

Іспанська мова/ Англійська мова (поглиблене вивчення)

5

5

Іспанська мова/ Англійська мова (друга іноземна мова)

3

3

Спецкурси:

 

 

Література Іспанії та іспаномовних країн/ література Англії та США

1

1

Країнознавство (іспанська /англійська мова)

1

1

Курс за вибором:

 

 

Ділова  іноземна мова (іспанська /англійська мова)

1

1

 Мова навчання – російська.

У 8-11 класах предмети інваріантної складової «історія України», «географія України», «Захист Вітчизни», «Правознавство» викладатимуться українською мовою.

Розподіл годин варіативної складової:

    У школі І ступеня:      

Навчальні предмети

Класи

К-ть годин

Програми, автори, видавн., рік видання

На вивчення предметів

1

 

Українська мова

2А,Б,В,Г

3А,Б,В

1

1

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою.1-4 класи. – К: Видавничий дім «Освіта», 2012

У школі ІІ ступеня:   

Навчальні

предмети

Класи

К-ть годин

Програма, автори, видавн., рік видання

На вивчення предметів

1

Історія

України

 

5А,Б

6А,Б

7А,Б

8А,Б

0,5

0,5

0,5

0,5

Програма  МОН України для ЗОШ з російською мовою навчання. 5-9 кл. К.:Вид-во «Ґенеза», 2013.

 

У школі ІІІ ступеня:

Навчальні предмети

Клас

К-ть годин

Програма, автори, видавн., рік видання

На вивчення предметів

1

Геометрія

10

11

1

1

Програма  МОН України для  10-11 класів ЗОШ. Академічний рівень. 2011. Х.: Вид-во «Ранок» 2011.

Курси за вибором

1

Українська

 мова

10

11

1

1

Програми курсів за вибором і факультативів з української мови. 8-11 класи. «Грамота», 2011. Кочергіна Л.М. «Орфографічний практикум» (курс за вибором для учнів 10-11 класів).

2

Історія України

10

11

1

1

Збірник навчальних програм  курсів за вибором для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму, ч.ІІ. «Визначні постаті України» (курс за вибором для учнів 10-11 класів).

               

 

 

Дочірні категорії